˙︎◊︎˙
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
˙◊˙π {}  π ∆ ‡ | {} π˙◊˙
◊∞◊˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙: ˙∆˚˙˚∆ :˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙◊∞◊
˙◊˙L a b o r a t o r i o  T a π g e π c i a l ˙◊˙
˙◊˙◊˙ d e   A r t e   P o s n a c ! o π˙◊˙◊
˙
◊ ◊ ◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊ ◊ ◊ 

R e c o n o c i m i e n t o  d e
l a  R a m i f i c a c i o n  s i m u l t a n e a

︎ (( 48 minutes Film )) ︎
◊◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊◊◊
︎ P u n t o s  C r u z a d o s ︎ 
(( WARNING Stroboscopic images ))
︎ Libro Digital/book ︎

◊◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊◊◊
A c c i o n  a r t  /  P e r f o r m a n c e

◊◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊◊◊
︎ E s c r i t o s ︎
◊◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊ ◊ ◊
Photo by Ryan Greenlee
◊∞◊˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙:˙∆˚˙˚∆ :˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙◊∞◊
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

˙◊˙π {}  π ∆ ‡ | {} π˙◊˙
>T a π g e π t i a l  U π s p a c e  A r t  L a b<
◊∞◊˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙:˙∆˚˙˚∆ :˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙◊∞◊
˙◊ ◊ ◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊ ◊ ◊˙
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
˙◊˙